A webshop használatával jóváhagyja a cookie-k használatát, a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia

Garancia

Szavatosság

Minőségi kifogás esetén szavatossági igénnyel élhet. A szavatosság az eladó, vagyis a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a honlapon feltüntetett és a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által meghatározott tulajdonságoknak. A kiszállított termékekkel kapcsolatos minőségi reklamációkat, kifogásokat a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel közölni. A jogszabály fogyasztói szerződések esetében megállapít egy kéthónapos határidőt, amelyen belül a kifogásközlés kellő időben megtettnek minősül. A két hónapon túli bejelentés még önmagában nem eredményezi az Ön jogainak elveszítését, de a késedelmes közléssel okozott károkat meg kell térítenie a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére.

Hibás teljesítés esetén Ön

a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

b) Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének (megfelelő határidőn belül, Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

Garancia, jótállás

Termékeinkre a termék leírásában megadott időtartamú garanciát vállalunk, illetve amennyiben a termék leírásában külön garancia időtartam nem szerepel, úgy egységesen egy év garanciát biztosítunk. Ez alól a töltőanyagok (papír áru, folyékony szappan és más vegyszerek, rovarcsapda fénycsövek és ragadópapírok, stb) kivételt képeznek. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk.

Amennyiben a leszállított termékekkel kapcsolatban minőségi kifogás lép fel, úgy Szállító köteles azokat kifogástalan minőségű termékkel kicserélni ill. ha hibája javítható, azt kijavítani. Amennyiben a kifogásolt termék nem kerül sem kicserélésre, sem javításra, úgy Megrendelő árcsökkentésre válik jogosulttá, mely árcsökkentés a kifogásolt és a vállalt minőségű áruk árai közti különbség alapján számítandó. Szállító felelőssége a minőségileg kifogásolt termékekkel kapcsolatban kizárólag ezen pontban foglaltakig terjed. Ezen túlmenően Szállító nem vállal felelősséget a minőségileg kifogásolt termék feldolgozása/gyártása során keletkezett gyártási kárra, profitveszteségre, a kifogásolt késztermék bárminemű szerelésére, javítására, mozgatására, szállítására, vagy bármilyen felmerülő egyéb közvetlen vagy közvetett anyagi vagy szellemi kárra, veszteségre vagy többletköltségre Megrendelő vagy harmadik fél részéről.

- Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a minőségi reklamáció megalapozott (Szállítási Szerződésben foglalt áruk minőségileg kifogásolhatóak), Szállító saját költségén gondoskodik a kifogásolt termék visszaszállításáról. Ugyanígy Szállító vállalja, hogy a minőségileg kifogástalan csereárut saját költségén leszállítja a Szállítási Szerződésben rögzített szállítási helyszínre.

- Szállító felelőssége csak rendeltetésszerű felhasználási körülmények között érvényesíthető.

- Szállító garantálja, hogy az által a forgalmazott termékek rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Szállító egységesen 12 hónap garanciát vállal termékeire. A garanciális idő kezdete a teljesítés időpontja.

- Csökkentett minőségű termék esetében, ha a Szállító jelzi Megrendelő felé ezen tényt, akkor minőségi kifogás nem támasztható.

- Szállító a termékek műszaki paramétereinek változtatási jogát fenntartja.